Συντάκτης: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ρουσάνου και στην Καλαμπάκα

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ρουσάνου και στην Καλαμπάκα

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για διδακτική επίσκεψη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Τόπος προορισμού:...

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Πύλη – Ελάτη

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Πύλη – Ελάτη

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για διδακτική επίσκεψη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Τόπος προορισμού:...

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στα Μετέωρα Ιερά Μονή Βαρλαάμ και στην Καλαμπάκα

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στα Μετέωρα Ιερά Μονή Βαρλαάμ και στην Καλαμπάκα

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για διδακτική επίσκεψη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Τόπος προορισμού:...

«Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της τμήματος της Β΄ Γυμνασίου στο ΚΠΕ Μουζακίου

«Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της τμήματος της Β΄ Γυμνασίου στο ΚΠΕ Μουζακίου

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13- 02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για τη εκπαιδευτική εκδρομή τμήματος μαθητών της Β΄ Γυμνασίου...

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’, Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το έτος 2021-2022

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’, Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το έτος 2021-2022

«Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β’, Γ’, Γυμνασίου και Α’, Β’, Γ’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το έτος 2021-2022» Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ. αριθμ. 20923/Δ2/23.02.2021 (ΦΕΚ 878/τ. Β ́/05.03.2021) ΥΑ με...