Κατηγορία: Οι Εκπαιδευτικοί γράφουν

Η γοητεία της ιστορίας & αρχαιολογίας: Οι αρχαιολογικές φωτογραφίες ως εκπαιδευτικό υλικό, με αφορμή μια μαθητική περιήγηση στο χώρο και το χρόνο», Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός

Τα έντυπα που σχεδιάζονται από τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και διατίθενται στο μαθητικό κοινό κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους δράσεων αποτελούν διδακτικά μέσα, τα οποία εντάσσονται ?όπως όλα τα διδακτικά μέσα? σε ένα...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στην ιστορική ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ και στην πόλη του ΒΟΛΟΥ

Δύο μέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων για τις διακοπές του Πάσχα, πραγματοποιήθηκε η κύρια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α’ Γυμνασίου, η οποία κατά παράδοση στο σχολείο μας γίνεται συνήθως στην πόλη...

Μάθηση μέσω της δράσης («learning by doing») Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ΄ το Α.Π.Θ)

Μάθηση  μέσω  της  δράσης («learning  by  doing») Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ΄ το Α.Π.Θ Εξετάζοντας, τη  συνολική  διαδικασία  του  σχεδίου  εργασίας  ως  προς  τη  μάθηση, πρέπει  να  απαντήσουμε  σε  δυο ...