Κατηγορία: Οι Μαθητές γράφουν

Κείμενα μαθητών

Η γοητεία της ιστορίας & αρχαιολογίας: Οι αρχαιολογικές φωτογραφίες ως εκπαιδευτικό υλικό, με αφορμή μια μαθητική περιήγηση στο χώρο και το χρόνο», Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός

Τα έντυπα που σχεδιάζονται από τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και διατίθενται στο μαθητικό κοινό κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών τους δράσεων αποτελούν διδακτικά μέσα, τα οποία εντάσσονται –όπως όλα τα διδακτικά μέσα– σε ένα...

«Μια πολύτιμη γνωστική και πνευματική εμπειρία: διδακτική επίσκεψη της Β’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στο Πέτρινο Δάσος των Μετεώρων (30-3-2017)»

Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Οι ιστορικές έρευνες, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και τα έργα συντήρησης που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, ανέδειξαν στην τοπική, στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και στη...