Μορφές και είδη Βίας στην Ανθρώπινη Κοινωνία

Παρουσίαση από την κ. Ηλιάδη Αμαλία φιλόλογο – ιστορικό του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.

via