Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡ.Π.Α) στο Μουσικό σχολείο Τρικάλων

KARPA