Συμμετοχή του σχολείου μας στοΜαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού «Κάν το ν’ ακουστεί 2019» Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Σπυράκης Ιωάννης

Συμμετοχή του σχολείου μας στοΜαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος & Τραγουδιού  «Κάν το ν’ ακουστεί 2019»

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Σπυράκης Ιωάννης

Trikala Music School