Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του τμήματος Α1 Λυκείου στο Φανάρι – Κανάλια – Βατσουνιά

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη του  τμήματος Α1 Λυκείου στο Φανάρι – Κανάλια – Βατσουνιά»

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με  την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο  συμφέρουσα  προσφορά για τη διδακτική επίσκεψη τμήματος μαθητών της Α΄ Λυκείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Τόπος προορισμού: Φανάρι – Κανάλια – Βατσουνιά
  2. Ημερομηνία αναχώρησης: 5-05-2022
  3. Ώρα αναχώρησης: 8:45 το πρωί
  4. Ώρα επιστροφής:15:00 το μεσημέρι
  5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Δεκατρείς (13)
  6. Συνοδοί καθηγητές: Δύο (2)
  7. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
  8. Ασφάλιση ευθύνης: Μαθητών και συνοδών

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στη γραμματεία του σχολείου μας μέχρι τη Παρασκευή 15-04-2022 στις 11.00 π. μ. και θα αναγράφουν το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή. Μαζί με την προσφορά πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή, εάν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών λόγω υψηλού κόστους ή αν αναβληθεί για λόγους που δεν ευθύνεται το ίδιο το Σχολείο.

κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ