Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠΠ: Οδηγίες διδασκαλίας 2015 – 2016