Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος σε διαδραστικό χάρτη

[embeddoc url=”http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2016/03/2guerramundial.pps” viewer=”microsoft”]