Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠΠ: Οδηγίες διδασκαλίας 2016-2017