Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

ΦΕΚ 2629/28-26-2019

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1

Ελληνική Γλώσσα
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 2
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα : 2
4. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία: 2

5. Φιλοσοφία : 1
5. Ιστορία : 2

Μαθηματικά
6. Άλγεβρα : 3
7. Γεωμετρία : 2

Φυσικές Επιστήμες
8. Φυσική: 2
9. Χημεία : 2
10. Βιολογία : 2

11. Σύγχρονος Κόσμος: πολίτης και Δημοκρατία: 1
12. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ : 1
13. Ερευνητική Εργασία (project) : 1
14. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά): 1
13. Φυσική Αγωγή : 1
Σύνολο ωρών: 26 ώρες

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού: 5 ΩΡΕΣ

1η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 3
2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) : 2

Σύνολο ωρών: 5 ώρες

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών
1. Μαθηματικά : 2
2. Φυσική : 3

Σύνολο ωρών: 5 ώρες

Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

Αρμονία: 2
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων: 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική: 2
Μορφολογία: 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής: 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας): 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας: 11
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής και Μουσικής Παιδείας: 42