Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα : 2
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
5. Φιλοσοφία : 1
5. Ιστορία : 2
6. Άλγεβρα : 3
7. Γεωμετρία : 2
8. Φυσική: 2
9. Χημεία : 2
10. Βιολογία : 2
11. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) : 1
12. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ : 1
13. Ερευνητική Εργασία (project) : 1
14. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά): 1
13. Φυσική Αγωγή : 1
Σύνολο ωρών: 26 ώρες

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού: 5 ΩΡΕΣ

1η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 3
2. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) : 2

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών
1. Μαθηματικά : 2
2. Φυσική : 3

Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

Αρμονία: 2
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων: 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική: 2
Μορφολογία: 1
Ατομικό Όργανο Επιλογής: 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας): 2
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας: 10
Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής και Μουσικής Παιδείας: 42