Κατάλογοι

ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

•   Βιβλίο Εισαγωγής  (μορφή pdf)

•   Τίτλοι βιβλίων (κατά θέμα), με φωτογραφία εξωφύλλου & οπισθοφύλλου

•   Συγγραφείς

•   Τίτλοι περιοδικών – Εγκυκλοπαίδειες

•   ISBN

•   ISSN

•   ISMN

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

•   Δίσκοι βινυλίου

•   Δίσκοι ακτίνας (CDs)

•   Δίσκοι δεδομένων (CD-ROMs)

•   Δίσκοι εικόνας (DVDs)

•   Βιντεοκασέτες (Videos)

•   Μικροδιαφάνειες (Slides)

•   Αφίσσες εκδηλώσεων

•   Προγράμματα εορτών

 (Υπό κατασκευή.  Ευχαριστούμε για την κατανόηση…)