Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

ΦΕΚ 2629/28-06-2019

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Ελληνική Γλώσσα:
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία : 5

Ελληνική Γλώσσα

2. Νέα Ελληνική Γλώσσα: 2
3. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία : 2

4. Θρησκευτικά : 1

5. Ιστορία : 2

Μαθηματικά 
6. Αλγεβρα : 3
7. Γεωμετρία : 2

8. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά): 1

Φυσικές Επιστήμες
9. Φυσική : 2
10. Χημεία : 2
11. Βιολογία : 2
12. Φυσική Αγωγή : 1
13. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) : 2
14. Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες : 1

Σύνολο ωρών: 28 ώρες

Μαθήματα Επιλογής | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 1 από τα 4
Εφαρμογές Πληροφορικής : 1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων : 1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός : 1
Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά ή Μουσική ή Στοιχεία θεατρολογίας) : 1
Σύνολο ωρών: 29 ώρες

Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία : 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
4. Ιστορία της Μουσικής : 1
5. Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο: 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 1
7. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) : 2
8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) : 2
Σύνολο ωρών: 12 ώρες

Μαθήματα Επιλογής | Μουσική – Μουσική Τεχνολογία: 1 από τα 6
1. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων: 1
2. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας: 1
3. Στοιχεία Αντίστιξης: 1
4. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική: 1

5.Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ: 1
6. Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας |: 1

Σύνολο ωρών: 13 ώρες

Τελικό σύνολο ωρών: 42 ώρες