Πρόγραμμα Α’ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Ελληνική Γλώσσα:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία : 5
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα : 2
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία : 2
2. Θρησκευτικά : 1
3. Ιστορία : 2
4. Μαθηματικά :
α) Αλγεβρα : 3
β) Γεωμετρία : 2
5. Φυσικές Επιστήμες:
α) Φυσική : 2
β) Χημεία : 2
γ) Βιολογία : 2
6. Ξένη Γλώσσα : 1
7. Φυσική Αγωγή : 1
8. Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) : 2
9. Ερευνητική Εργασία (project) : 1

Μαθήματα Επιλογής : 1 από τα 4
Εφαρμογές Πληροφορικής : 1
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων : 1
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός : 1
Καλλιτεχνική Παιδεία : 1
Σύνολο ωρών: 29 ώρες

Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Αρμονία : 2
2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
4. Ιστορία της Μουσικής : 1
5. Υποχρεωτικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
6. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 1
7. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) : 2
8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) : 2
9. Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική : 1
Σύνολο ωρών: 13 ώρες

Τελικό σύνολο ωρών: 42 ώρες