Ξενάγηση

Γενικά πλάνα:


Χώρος υποδοχής:

Αίθουσες διδασκαλίας:


Αίθουσα αγγλικών:


Αίθουσα Γαλλικών:


Εργαστήριο πληροφορικής: