Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

ΦΕΚ 2629/28-26-2019

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1

2. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6
3. Φυσική Αγωγή: 1

Σύνολο ωρών: 8 ώρες

Μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών
1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 7
2. Ιστορία: 7
3. Κοινωνιολογία: 7

Σύνολο: 21 ώρες

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού: Θετικών Σπουδών
1. Μαθηματικά : 7
2. Φυσική : 7
3. Χημεία : 7

Σύνολο ωρών: 21 ώρες

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
1. Μαθηματικά : 7
2. Φυσική : 7
3. Χημεία : 7

Σύνολο ωρών: 21 ώρες

Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορορικής 
1. Μαθηματικά: 7
2. Πληροφορική: 7
3. Οικονομία: 7

Σύνολο ωρών: 21 ώρεςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 από 4

Ελεύθερο Σχέδιο: 1

Γραμμικό Σχέδιο: 1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά): 1

Λατινικά: 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 1 από 10

Αρμονία: (Ειδικό): 2

Ανάπτυξη (‘Ελεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων: 2

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική: 2

Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας: 2

Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων: 2

Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ: 2

Ατομικό Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο – Ταμπουράς ή άλλο): 2

Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας: 2

Επεξεργασία Χορικού (Choral): 2

Στοιχειώδεις αρχές ηχοληψίας ΙΙ: 2

Σύνολο ωρών μαθημάτων επιλογής: 3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αρμονία: 2
Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων: 1
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική: 2
Ατομικό Όργανο Επιλογής: 1
Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης ή Δημιουργίας): 2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας: 10

Γενικό σύνολο ωρών: 42