Πρόγραμμα Α’ Γυμνασίου

ΦΕΚ Β’ 2629/28-06-2019

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3+2) : 5
4. Ιστορία : 2
5. Μαθηματικά : 4

Φυσικές Επιστήμες
6. Φυσική: 1

7. Βιολογία: 1
8. Γεωλογία – Γεωγραφία: 1

9. Αγγλικά: 2
10. Γερμανικά ή Γαλλικά: 2

11. Φυσική Αγωγή: 2
12. Πληροφορική: 1

Αισθητική Αγωγή
13. Καλλιτεχνικά: 1
14. Ιστορία Τέχνης: 1
15. Θέατρο: 1
Σύνολο ωρών:
29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
3. Κριτική Μουσική Ακρόαση : 1
4. Χορωδία : 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) : 2

Υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα
α) Πιάνο : 1
β) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς : 1
7. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 2
Σύνολο ωρών:
13 ώρες

Γενικό σύνολο ωρών μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας: 42