Πρόγραμμα Α’ Γυμνασίου

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3+2) : 5
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
4. Ιστορία : 2
5. Μαθηματικά : 4
6. Φυσική: 1

7. Βιολογία : 1
8. Γεωγραφία : 1
9. Ξένη Γλώσσα
α) Αγγλικά : 2
β) Γερμανικά ή Γαλλικά: 2
10. Φυσική Αγωγή : 2
11. Πληροφορική: 1
12. Αισθητική Αγωγή
α) Καλλιτεχνικά : 1
β) Ιστορία Τέχνης : 1
γ) Θέατρο : 1
Σύνολο ωρών:
29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
3. Κριτική Μουσική Ακρόαση : 1
4. Χορωδία : 2
5. Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία : 2
6. Υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα
α) Πιάνο : 1
β) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς : 1
7. Ατομικά ΄Οργανα Επιλογής : 2
Σύνολο ωρών:
13 ώρες