Εγγραφές – Μετεγγραφές

Αιτήσεις για εγγραφή-επιλογή μαθητών στο Μουσικό Γυμνάσιο


Οι γονείς – κηδεμόνες των αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Μουσικό Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο. Οι αιτήσεις είναι έντυπες (παρέχεται υπόδειγμα από το σχολείο) και η προθεσμία υποβολής τους είναι από 13 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου. Υποβάλλονται στη διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου (Ριζαριό Τρικάλων). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 24310 – 74471 και 24310-79684. Οι μαθητές που υποβάλλουν αίτηση για το Μουσικό Γυμνάσιο αξιολογούνται από μια ειδική Επιτροπή Επιλογής, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Τα αντικείμενα εξέτασης στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι : α) Ρυθμός, β) Ακουστική ικανότητα, γ) Φωνητική ικανότητα, δ) Διάκριση ηχοχρωμάτων και
ε)
προαιρετικά σε ένα αναγνωρισμένο μουσικό όργανο, Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό, αν έχουν προγενέστερες σπουδές σε επίπεδο τουλάχιστον Κατωτέρας. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται ξεχωριστά από κάθε μέλος της 5μελούς Επιτροπής Επιλογής.

Οι εξετάσεις είναι απλές και έχουν στόχο να ανιχνεύσουν τη μουσική κλίση των εξεταζομένων. Δεν απαιτούν μελέτη και προετοιμασία. Οι εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων διενεργούνται μετά τις 15 Ιουνίου, σε ημερομηνία που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνεται στον ημερήσιο τοπικό Τύπο.

 

Eγγραφή μαθητών στις άλλες τάξεις του Μουσικού Σχολείου από άλλα Σχολεία


Εγγραφές μαθητών στο Μουσικό Σχολείο με μετεγγραφή από άλλο Σχολείο Γενικής Παιδείας, επιτρέπονται στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Στις τάξεις Β’ και Γ’ του Λυκείου δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή μαθητών από άλλα Σχολεία. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και μετά από πρόταση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι: Θεωρία και Πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, καθώς και τα υποχρεωτικά όργανα, Πιάνο και Ταμπουράς που διδάσκονται στο Σχολείο. Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην αντίστοιχη τάξη και ανακοινώνεται στο Σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

Εγγραφή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο από άλλα Μουσικά Σχολεία


Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου-Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο επιτρέπονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Μετεγγραφή μαθητών από το Μουσικό Σχολείο σε άλλα Σχολεία


1. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλο Γυμνάσιο ή Λύκειο εφ’ όσον το επιθυμούν μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται για τις μετεγγραφές μαθητών όλων των σχολείων.
2. Είναι υποχρεωτική η μετεγγραφή των μαθητών του Μουσικού Σχολείου σε άλλο σχολείο, στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν μετά των τέλος των εξετάσεων ( και των επαναληπτικών ), υπάρχει απορριπτικό αποτέλεσμα στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και χρειάζεται να επαναληφθεί η τάξη.
β. Όταν υπάρχει απορριπτικό αποτέλεσμα σε ένα ή δύο μαθήματα Μουσικής Παιδείας.

Σημ.: Η επίδοση στα μαθήματα Μουσικής Παιδείας δεν αποτελεί κριτήριο για την προαγωγή ή απόλυση του μαθητή, αλλά για τη συνέχιση των σπουδών του στο Μουσικό Σχολείο ή την υποχρεωτική του μετεγγραφή σε άλλο Σχολείο Γενικής Παιδείας.
Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων πλέον έχει το δικό του υπερσύγχρονο διδακτήριο των 5500 τετρ. μέτρων. Στο νέο διδακτήριο που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Καρδίτσας- Λάρισας υπάρχουν εκτός από τις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας, 33 στούντιο για τα ατομικά μαθήματα, αίθουσα προβολών, αναγνωστήριο, εστιατόριο, αναρωτήριο, αίθουσα εικαστικών, μια υπερσύγχρονη αίθουσα συναυλιών και ποικίλων δραστηριοτήτων χωρηστικότητας 350 ατόμων, κ.ά.π. Μακριά από τις προκλήσεις της πόλης οι μαθητές βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σ’ έναν πραγματικό πυρήνα εκπαίδευσης και πολιτισμού.