Πρόγραμμα Β’ Γυμνασίου

ΦΕΚ Β’ 2629/28-06-2019

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά: 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2): 4
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2): 4
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4

Φυσικές Επιστήμες
6. Φυσική: 2
7. Χημεία: 1
8.
Βιολογία: 1
9. Γεωλογία – Γεωγραφία: 1

10. Αγγλικά: 2
11. Γερμανικά ή Γαλλικά: 2


11. Φυσική Αγωγή: 2
12. Πληροφορική: 1


Αισθητική Αγωγή
12. Καλλιτεχνικά : 1
13. Θέατρο: 1
Σύνολο ωρών: 29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη: 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη: 2
3. Ιστορία της Μουσικής: 1
4. Χορωδία: 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2

Υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα
6 Πιάνο: 1
7 Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς: 1
8. Ατομικό ‘Όργανο Επιλογής: 2
Σύνολο ωρών: 13 ώρες

Γενικό σύνολο ωρών μαθημάτων Γενικής και Μουσικής Παιδείας: 42