Πρόγραμμα Β’ Γυμνασίου

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
4. Ιστορία : 2
5. Μαθηματικά : 4
6. Φυσική : 2
7. Χημεία : 1
8.
Βιολογία : 1
9. Γεωγραφία : 1
10. Ξένη Γλώσσα
α) Αγγλικά : 2
β) Γερμανικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά : 2
11. Φυσική Αγωγή : 2
12. Πληροφορική : 1
13. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά : 1
β) Θέατρο : 1
Σύνολο ωρών: 29 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
3. Ιστορία της Μουσικής : 1
4. Χορωδία : 2
5. Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία : 2
6. Υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα
α) Πιάνο : 1
β) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς : 1
7. Ατομικά ΄Οργανα Επιλογής : 2
Σύνολο ωρών: 13 ώρες