Πρόγραμμα Γ’ Γυμνασίου

ΦΕΚ Β’ 2629/28-06-2019

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά : 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2+2) : 4
4. Ιστορία : 2
5. Μαθηματικά : 4

Φυσικές Επιστήμες
6. Φυσική : 2
7. Χημεία : 1
8. Βιολογία : 1


9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή : 1

10. Αγγλικά : 2
11. Γερμανικά ή Γαλλικά: 2


12. Φυσική Αγωγή : 1
13. Πληροφορική : 1

Αισθητική Αγωγή
14. Καλλιτεχνικά : 1
15. Θέατρο : 1
Σύνολο ωρών: 28 ώρες

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη & Εισαγωγή στην Αρμονία : 3
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : 2
3. Ιστορία της Μουσικής : 1
4. Χορωδία : 2
5. Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία : 2


Υποχρεωτικά Μουσικά Όργανα
6. Πιάνο : 1
7. Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς : 1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 2
Σύνολο ωρών: 14 ώρες

Γενικό σύνολο ωρών μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας: 42