Ομάδα Σχεδιασμού του Ιστοχώρου

Για τον σχεδιασμό του Ιστοχώρου συνεργάστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

Παπακώστας Βασίλειος ΠΕ02 (Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου μέχρι το 2014-2015)

Σούλα Νικολέττα ΠΕ19

Κωστάκης Χρήστος ΠΕ04

Τσαρουχά Μαρία ΠΕ16

Πρόδρομος Κούκος ΠΕ79.01


Επίσης βοήθησαν οι εκπαιδευτικοί:
Τσουκνίδας Αθανάσιος ΠΕ02
Σπυράκης Γιάννης ΠΕ16


Σχολικό έτος 2015-2016
Στην προσθήκη νέου υλικού και υποενοτήτων του ιστοτόπου συμβάλλουν η διευθύντρια κ. Λύτρα Βασιλική (ΠΕ02), η κ. Ηλιάδη Αμαλία (ΠΕ02), ο κ. Τσουκνίδας Αθανάσιος (ΠΕ02) και ο κ. Σπυράκης Γιάννης (ΠΕ16).