Ομάδα Σχεδιασμού του Ιστοχώρου

Για τον σχεδιασμό του Ιστοχώρου συνεργάστηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
Παπακώστας Βασίλειος, ΠΕ02 (Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου μέχρι το 2014-2015)
Σούλα Νικολέττα, ΠΕ19
Κωστάκης Χρήστος, ΠΕ04
Τσαρουχά Μαρία, ΠΕ16

Επίσης βοήθησαν οι εκπαιδευτικοί:
Τσουκνίδας Αθανάσιος, ΠΕ02
Σπυράκης Γιάννης, ΠΕ16

Σχολικό έτος 2015-2016
Στην προσθήκη νέου υλικού και υποενοτήτων του ιστοτόπου συμβάλλουν η διευθύντρια κ. Λύτρα Βασιλική (ΠΕ02), η κ. Ηλιάδη Αμαλία (ΠΕ02), ο κ. Τσουκνίδας Αθανάσιος (ΠΕ02) και ο κ. Σπυράκης Γιάννης (ΠΕ16).