Δύναμη Συνισταμένη – Βιντεομάθημα (Βαγενάς Αθανάσιος)

Το ηχητικό  μάθημα περιλαμβάνει μια προσπάθεια απόδοσης της έννοιας της δύναμης, και την εύρεση της συνισταμένης δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων.