Κατηγορία: Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Συναυλίες – μουσικές εκδηλώσεις του σχολείου

«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» : «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» σε ένα διαδικτυακό μουσικό «Άγγελμα Ελπίδος» από Μουσικά Σχολεία της χώρας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» μαθητές και μαθήτριες από Μουσικά Σχολεία όλης της Ελλάδας συντόνισαν τις φωνές τους ψάλλοντας το Απολυτίκιο του...