Πρόγραμμα Erasmus “StArt!”

Erasmus+ 2020-1-ES01-KA227-SCH-095785

 

Το “STArt!” είναι μια στρατηγική συνεργασία του προγράμματος Erasmus+ του  Μουσικού Σχολείου Τρικάλων με σχολεία από Ισπανία, Φινλανδία, και οργανισμούς από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα .Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής , δηλ. για το σχολικό έτος 2021-22 και 2022-23.

Όλα αυτά τα σχολεία συνεργάζονται με μαθητές ηλικίας 14-18 ετών και ενδιαφέρονται να αυξήσουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης μέσω της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όλα αυτά τα σχολεία έχουν εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων έργων και είναι έτοιμα να μοιραστούν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την συνεργασία.