Κατηγορία: Οι Μαθητές γράφουν

Ανθρώπινα δικαιώματα

?με αφορμή την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μέρες μας? Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική ορμή και ερευνητική διάθεση, οι μαθητές και οι μαθήτριές μου διατυπώνουν τις σκέψεις,...