Ευρωπαική Εβδομάδα Κώδικα 10 – 18/10/2015

ΘΕΜΑ: Πληροφορική: Εβδομάδα Κώδικα [10-18 Οκτωβρίου 2015] – Ενημέρωση Σχολείων ? Εκπαιδευτικών

ΣΧΕΤ: Υ.Π.Ε.Θ. 156272/Δ2/05-10-2015

Κάθε αλληλεπίδραση ανάμεσα σε ανθρώπους και υπολογιστές διέπεται από έναν κώδικα. Ο προγραμματισμός είναι παντού και είναι καθοριστικός για την κατανόηση ενός υπερσυνδεδεμένου κόσμου και την ανάπτυξη και παροχή μιας σειρά υπηρεσιών και εργαλείων που διευκολύνουν τη ζωή μας.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής: Λάρισας-Καρδίτσας και Μαγνησίας-Τρικάλων, με την αιγίδα του Υ.Π.Ε.Θ. 156272/Δ2/05-10-2015, στο πλαίσιο δράσεων με τίτλο «Πληροφορική: Εβδομάδα Κώδικα» και της Εκπαιδευτικής εβδομάδας για την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών πληροφορικής.
Στις 10-18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Η ιδέα είναι να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή άτομα που έχουν μεγάλη επιθυμία να αποκτήσουν γνώσεις.