Καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα: “Από τη σχολική βιβλιοθήκη, στους δρόμους της αρχαιολογίας και της ιστορίας: Η περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων του Ζάρκου Τρικάλων”