Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα νεοεκλεγέντα στις 8-11-2016 ,από τη Γενική Συνέλευση των μελών του  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

  1. Γρηγορίου – Μπραζιτίκου Ελένη, Πρόεδρος  ,Τ:6943089005
  2. Ζιώζιας Αριστείδης , Αντιπρόεδρος, Τ:24310-28930
  3. Κωστοπούλου – Μπλαντή Κατερίνα, Γραμματέας, Τ:6975068866
  4. Γκάνια – Σουγκάρη Μαρία , Ταμίας, Τ:6971801321
  5. Φαράκη Σία, Κοσμήτορας, Τ:6937090907
  6. Λάσκου Κωνσταντία , Μέλος, Τ:6946123557
  7. Ζαχαράκη – Λάππα Βασιλική, Μέλος, Τ:6974191120

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Καρανάνας Άγγελος
  2. Σκυλοδήμος Ηλίας
  3. Κουκουλέτσος Λάζαρος

 

Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου ,για κάθε θέμα ή πρόβλημα, να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τρίκαλα 15-11-2016

Για το Δ.Σ.

Γρηγορίου-Μπραζιτίκου  Ελένη

Πρόεδρος