Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2016 Οργάνωση- Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Χιώτη, Γεωργία Κολοβελώνη Προετοιμασία μουσικού μέρους: Γιώργος Παππάς