Ο χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου

Στις 4 Φεβρουαρίου έγινε ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.