Σύνθεση της μαθήτριας της γ’ λυκείου Αλίκης Φλιούκα, στο μάθημα της Μουσικής Τεχνολογίας του κ. Σπυράκη Ι.

Ἔσοδος – Αἰών
Το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι διακρίνεται σε δύο μέλη, ονομαζόμενα αντιστοίχως Ἔσοδος και Αἰών. Πρόκειται για ένα όραμα, του οποίου το πρώτο μέλος (Ἔσοδος) περιγράφει το δέος κατά την είσοδο της ψυχής σε μία νέα φασματική κατάσταση, υπέρτερη του ανθρωπίνου αισθητού κόσμου και το δεύτερο (Αἰών) την γαλήνη, η οποία πηγάζει από την ύστερη αφομοίωση και παγίωσή της εντός της καινούριας αυτής διάστασης. Η μουσική ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται ως απόκοσμη και ονειρική, διαφαίνοντας το νοερό βάθος του μεταφυσικού και μυστηριακού. Οι μελωδικές γραμμές του εκτελούνται με φυσικότητα μέσω των ήχων της άρπας, του αυλού και του μπάσου, αποπνέοντας αρχέγονη διάθεση, καθώς το βάθος και η διάχυσή τους στον χώρο, με την προσθήκη του αμυδρού ήχου της καμπάνας, συντελούν στην δημιουργία της ανάλογης συγκινησιακής έντασης.