Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στους ΣΤ’ Διαλυκειακούς Ρητορικούς Αγώνες 2 και 3 Μαρτίου 2018

RhtorikoiAgones