Μια ζωγραφιά κι ένα ποίημα…, από μαθητή του σχολείου μας

KastraMou