Μουσικό Σχολείο Τρικάλων – Τάξη Πιάνου (Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ελένη Παππά)