Πρόγραμμα «Βιώνω τα συναισθήματά μου» στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Αχαρτογράφητες για πολλούς, αλλά όχι για τους ειδικούς επιστήμονες παραμένουν ακόμη πολλές πτυχές της προσωπικότητας των εφήβων. Στην προσπάθειά μας για αξιόπιστη ενημέρωση, προβληματισμό και απαντήσεις σε θέματα αναγνώρισης και διαχείρισης συναισθημάτων, μαθητές και διδάσκοντες του “Άξονα 5, Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας” βρεθήκαμε στην καλή ώρα του πνεύματος, την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 στον φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων με τους υπεύθυνους της 1ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Τρικάλων, κ. Ιορδάνη Ντάσκα, Κοινωνικό Λειτουργό και την κ. Κων/να Γκουγκουνάτη, Νοσηλεύτρια ΠΕ.
Προκύπτει λοιπόν για μία ακόμα φορά η ιδιαίτερη σημασία της πραγματοποίησης επιμορφωτικών συναντήσεων με ειδικούς και υπεύθυνους Φορείς, που εδραζόμενες, όχι μόνο στη διδακτέα ύλη, αλλά στο ειλικρινές ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία ισορροπία των μελών κάθε σχολικής κοινότητας, υπηρετούν ευρύτερους στόχους αποδεικνύοντας ότι στη σχολική ζωή προέχει η υπηρεσία της ποιότητας με στόχο τα μέλη να γίνονται όχι μόνο διαρκώς σοφότερα, αλλά και καλύτερα!

Μαρία Αγναντή, φιλόλογος