Ανοιχτές θύρες

“”Ανοιχτές θύρες””
θα έκρουε κάποιος, διαπιστώνοντας ότι το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων προσφέρει κάθε φορά πιλοτικά δείγματα εξωδιδακτικής προσέγγισης της γνώσης με στόχο να μετατρέπει τους μαθητές του από παθητικούς δέκτες σε δημιουργούς ή και
συν-δημιουργούς μέσω εναλλακτικών μορφών μάθησης.
Η επιτυχής υλοποίηση του “Open Days” υπήρξε αδιάψευστος μάρτυς μόλις μπήκε ο Μάρτης!!!

Μαρία Αγναντή, φιλόλογος