Σεμινάριο για τη Διαχείριση του Άγχους της Σκηνής στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σεμινάριο για τους καθηγητές της μουσικής, με ομιλήτρια την κ. Ξανθούλα Παπαπαναγιώτου. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν “Διαχείριση του Άγχους της Σκηνής”, που αποτελεί πάντοτε ένα φλέγον ζήτημα στους καλλιτεχνικούς κύκλους.
Το σεμινάριο ήταν διαδραστικό, με την ενεργό συμμετοχή των παρευρισκομένων καθηγητών μουσικής. Η κ. Παπαπαναγιώτου εισήγαγε το θέμα παραθέτοντας ορισμένες βασικές πληροφορίες από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, στις οποίες συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες επί του θέματος. Κατόπιν, καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τα συμπτώματα του άγχους, που παρατηρούνται τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε μαθητικό επίπεδο. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την ενδελεχή ανάλυση διαφόρων τρόπων αντιμετώπισης του άγχους της σκηνής.
Επιπλέον, η κ. Παπαπαναγιώτου έδειξε ένα μικρό δείγμα της τεχνικής “κάθετο βέλος”, που αποσκοπεί στην προσωπική ενδοσκόπηση των βαθύτερων αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση του άγχους.
Μαρία Παλαπανίδου, ΠΕ 79.01