Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων

Κωτούλας Δημήτριος, Πρόεδρος, 6973823873 24310-79700

Ζαχαράκη-Λάππα Βάσω, Αντιπρόεδρος, 6974191120 24310-23073

Κωστοπούλου Κατερίνα, Γραμματέας, 6975068866 24310-75060

Βασίλογλου Αργύριος, Ταμίας, 6988599776 24310-36061

Παπαδούλη Κατερίνα, Κοσμήτορας, 6983598172 24310-78970

Σκυλοδήμος Ηλίας, Β. Κοσμήτορας, 6974432339,24340-23313

Μίγκα Βουτσά Ρούλα, Βοηθός Ταμία, 6932383099 24310-78285

To blog του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: http://pamsxtri.blogspot.gr/