Κατηγορία: Εκπαιδευτικά προγράμματα

Κείμενα – δημιουργίες μαθητών Μουσικού Σχολείου για Προγράμματα Πολιτισμού

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων-ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Corpus-Σώμα μαθητικών κειμένων Οι μαθητές γράφουν? στο πλαίσιο των ακολούθων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων: «Από τη σχολική βιβλιοθήκη, στους δρόμους της αρχαιολογίας και της τοπικής ιστορίας : Η περίπτωση των...

Οι μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων δημιουργούν κείμενα?

Οι μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων δημιουργούν κείμενα? στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών-πολιτιστικών προγραμμάτων ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016: «Από τη σχολική βιβλιοθήκη, στους δρόμους της αρχαιολογίας και της τοπικής ιστορίας: Η περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων και...