Απολογισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος “Δεν καπνίζω- γυμνάζομαι”

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 οι μαθητές του τμήματος Α1 Λυκείου συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος αγωγής υγείας ΣΕΦΑΑ Π.Θ. «Δεν καπνίζω- γυμνάζομαι». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του προγράμματος ήταν η κ. Χιώτη Αλεξάνδρα και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Κολοβελώνη Γεωργία και Πλιάτσικα Αναστασία.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να ενημερώσει τους μαθητές για βασικά θέματα που αφορούν στην υγεία, όπως είναι το κάπνισμα και η άσκηση, και ταυτόχρονα να αναπτύξουν οι μαθητές κατάλληλες δεξιότητες που θα προάγουν την υγεία τους (σωματική & ψυχική). Ακολουθήθηκε βιωματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος και μαθητοκεντρικά στιλ διδασκαλίας
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (τι πιστεύω και τι γνωρίζω για το κάπνισμα). Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επέλεξαν όνομα για την ομάδα τους. Ακολούθησε η ενημέρωση. Στο τέλος κάθε συνάντησης οι μαθητές συζητούσαν το θέμα και κατέληγαν σε κάποιο μήνυμα. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση του τελικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και την παρουσίαση ενός βίντεο, δημιουργία ενός μαθητή, καθώς και κάποιων από τα θέματα που συζητήθηκαν όπως το παθητικό και το τριτογενές κάπνισμα, οι επιπτώσεις του καπνίσματος, η διαφήμιση τσιγάρων, τεχνικές διακοπής του καπνίσματος καθώς και η συμβολή της άσκησης στην υγεία.