Συναυλία Ηλεκτρονικής Μουσικής: το video του δεύτερου μέρους