17 Μαρτίου 2017: Συμμετοχή στο Ε? Ποιητικό Συμπόσιο του 3ου ΓΕΛ Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Γεωργία Κολοβελώνη, Αλεξάνδρα Χιώτη, Ιωάννης Μπέης