Συμμετοχή του Μουσικού Λυκείου Τρικάλων στους Ζ΄ Διαλυκειακούς Ρητορικούς Αγώνες (1-2 Μαρτίου 2019) στον χώρο του 1ου ΓΕΛ Τρικάλων

RhtorikoiAgones2019