Ενδοσχολική επιμόρφωση για τα προγράμματα ERASMUS+

Την Τετάρτη 29 Μαΐου, στον φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα «Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ στη Σχολική Εκπαίδευση: Δομή, Σχεδιασμός και Υλοποίηση» και εισηγήτριες την κ. Πατέρα Αναστασία, εκπαιδευτικό ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Τρικάλων, και την κ. Ευαγγελία Σύρρου, εκπαιδευτικό του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων ειδικότητας ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας.

Η ανάγκη προσαρμογής και ανταπόκρισης των σχολικών μονάδων στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών κοινοτήτων και της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης είναι δεδομένη στην εποχή μας. Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε αυτή την κατεύθυνση θεωρείται καίριας σημασίας, καθώς συντελούν στη βελτίωση τόσο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού τους έργου, όσο και της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας. Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η επιμόρφωση είχε προβλεφθεί μεταξύ άλλων και οργανώθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Διά βίου ανανέωση γνώσεων και δεξιοτήτων για μία καλύτερη εκπαίδευση», του Άξονα 9 του Συλλογικού Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας. Η ομάδα Δράσης απαρτίζεται από τις εκπαιδευτικούς Όλγα Ευσταθιάδη, Γεωργία Καραΐσκου, Ελένη Λιβανού και Ευαγγελία Σύρρου και τον εκπαιδευτικό Πολέμαχο Πασχαλίδη.

Την επιμόρφωση παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αρχικά εν συντομία για την ιστορία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και για τις προτεραιότητες της Δράσης ERASMUS+ για την επταετία 2021-2027: ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενεργούς πολιτειότητας και συμπεριληπτικότητας.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης παρουσιάστηκε επίσης η δομή του ERASMUS+ με αναφορά στις τρεις Βασικές Δράσεις του: ΚΑ1, ΚΑ2 και ΚΑ3. Έγινε ωστόσο εστίαση και ενδελεχής παρουσίαση των δύο Δράσεων που αφορούν στη σχολική εκπαίδευση: ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων» (μαθητών και προσωπικού) και ΚΑ2 «Συνεργασία Μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων» (Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση). Ταυτόχρονα, έγινε λόγος για τους τρόπους και τις διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός σχεδίου κινητικότητας ERASMUS+: α) μέσω της αίτησης χρηματοδότησης ενός συγκεκριμένου Σχεδίου και β) μέσω της αίτησης Διαπίστευσης της Σχολικής Μονάδας.

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα βασικά βήματα για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υποβολή μίας αίτησης χρηματοδότησης καθώς επίσης και αυτά για την υλοποίηση ενός εγκεκριμένου σχεδίου.

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ομαδικής εργασίας για την υλοποίηση ενός Σχεδίου ERASMUS+ και την επίτευξη των στόχων του, καθώς και στα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν εκπαιδευτικοί και μαθητές από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Για την ενίσχυση δε του ενδιαφέροντος των επιμορφούμενων, προβλήθηκαν παράλληλα έγγραφες και βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες οφελούμενων μαθητών του Μουσικού Σχολείου καθώς και δείγματα προϊόντων που συνιστούν καλές πρακτικές.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξιοποίησαν την εμπειρία των εισηγητριών θέτοντας αρκετά ερωτήματα και ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις. Εκδήλωσαν δε ενδιαφέρον για συνέχιση της επιμόρφωσης με πιο εξειδικευμένες οδηγίες για τη συμπλήρωση αίτησης ERASMUS+.

Εκ μέρους της Ομάδας Δράσης του Άξονα 9,

Η Συντονίστρια

Ευαγγελία Σύρου

Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας