Εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025

Οι εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2024-2025 θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Ιουνίου 2024.

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 9.00π.μ. για τη γραπτή εξέταση. Το πρόγραμμα για την προφορική εξέταση θα ανακοινωθεί μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης.

Τη Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 9.30π.μ. θα γίνει προσομοίωση εξετάσεων. Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στις 9.15π.μ.