Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Γυμνασίου στα Ιωάννινα

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων σύμφωνα με  την ΥΑ 20883/ ΓΔ4/ (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020) του ΥΠ.ΑΙ.Θ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα  προσφορά για την εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Γυμνασίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  1. Τόπος προορισμού: ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ
  2. Ημερομηνία αναχώρησης: 16-05-2022
  3. Ώρα αναχώρησης: 8:00 το πρωί
  4. Ώρα επιστροφής: 20:00 το βράδυ
  5. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: Εξήντα ένας (61)
  6. Συνοδοί καθηγητές: Τέσσερις (4)
  7. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
  8. Ασφάλιση ευθύνης: Μαθητών και συνοδών

 

 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στη γραμματεία του σχολείου μας μέχρι τη Τετάρτη 11-05-2022 στις 12.00 μ. και θα αναγράφουν το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή. Μαζί με την προσφορά πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την εκδρομή, εάν δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/τριών λόγω υψηλού κόστους ή αν αναβληθεί για λόγους που δεν ευθύνεται το ίδιο το Σχολείο.

 

Κατεβάστε Την Προκήρυξη